Vilka licenser har du behov för?
EDGECAM licenser kan delas upp i 4 nivåer

EDGECAM kan licenseras allt efter ert behov, från 2 axlig till mångaxlig simultan bearbetning.  

Funktionaliteten kan delas upp i fyra nivåer: 

Essential | Standard | Advanced | Ultimate 

I varje nivå kan vi erbjuda svarvning eller fräsning var för sig, samtidigt kan vi erbjuda en kombinerad licens som kallas för Production, den innehåller både svarvning och fräsning.

ESSENTIAL

Essential: Den mest grundläggande licensnivån. Utvecklad för att stödja pprogrammering av maskiner med 2 och 3 axlar i 2½D bearbetning. Det vill säga positionering i 2 axlar samtidigt. Redan i denna nivå kan man använda Automatic Feature Finder för att snabbt och säkert programmera med en solid CAD-modell som ursprung. 

Essential Milling 2½ axlig fräsning / borrcykler, 2D grov och finfräsning av trådmodeller / Slå ihop och rationalisera bearbetningssekvenser.

Essential Turning 2-axlig svarvning

STANDARD

Standard: I denna licens nivå kan man utöver de som Essential hanterar även skapa verktygsbanor till en 3D yta och programmera indexeringar vid flersidig bearbetning. 

I standard svarv licensen tillkommer förmågan att programmera drivna verktyg i C och Y-axel. 

Standard Milling 3-axlig fräsning inklusive indexering / Slå ihop och rationalisera bearbetningssekvenser / Borrcykler / gängfräsning / 3D grovfräsning av trådmodeller, ytor och solider med automatisk restbearbetning / trokoidal och planbearbetning / 3D profilering av finbearbetning (exkl. rillhöjds styrning) / waveform fräsning / finbearbetning av plana partier med restbearbetning / parallel Lace bearbetning av solider.

Standard Turning 2-axlig svarvning inklusive C/Y-axel bearbetning / Grovfräsning och finfräsning / Solidhantering 

ADVANCED

Advanced: Ger ytterligare funktioner med ökade möjligheter att styra verktygsbanorna i denna nivå tillkommer även hantering av B-axel och flera spindlar i svarv. 

Advanced Milling Adaptiv matning / 3D profilering av finbearbetning inklusive rillhöjds styrning och helix fräsning / Parallel lace / Pencil Miling-enkel skär / Projicerings cykler / Cykler för bearbetning med konstant rillhöjd och finbearbetning av plana partier / Borrcykler både roterande och indexerande , 

Advanced Turning Ger utöver standard även. 4-axlig svarvning inklusive B/C/Y-axel bearbetning / Subspindel dockning med detaljflytt / Stångframmatning / Friformsfräsning 

ULTIMATE

Ultimate: Den högsta licensnivån i vilken det tillkommer ytterligare cykler speciellt inom bearbetning av krökta former. I svarven hanterar denna nivå upp till fyra verktygsbärare.

Ultimate Milling 3D finbearbetning med kontrollytor inklusive rillhöjds styrning och helix fräsning, inklusive rest material / Pencil milling-fler skär / Cykler för bearbetning med konstant rillhöjd och finbearbetning av plana partier / Finbearbetning inkluderar styrning av kontaktvinkel 

Ultimate Turning Ger utöver advanced även. 3 och 4 revolvrar / Avancerad friformsfräsning / Simultan B-axel svarvning

4-5 axlig simultan bearbetning kan läggas till i Advanced och Ultimate licenser.

Läs mer EDGECAM här

EDGECAM DESIGNER

DESIGNER För att komplettera och säkerställa enklast möjliga övergång från CAD till CAM ingår i våra EDGECAM lösningar alltid en komplett 3D CAD kallad DESIGNER. Designer fyller upp mellanrummet från CAD till CAM och hanterar allt från fixturer till att reparera och modifiera modeller. DESIGNER är den optimala CAD lösningen för att ta geometri från CAD till tillverkning samtidigt som den lyfter användare från 2D till 3D. Systemet är ett så kallat direkt modellerings system. Det vill säga Uppbyggnad och modifiering av en modell sker helt och hållet utan behov för historieträd.

Designer är ett mycket kraftfullt CAD - system utvecklat med tanke på det arbete som produktionsteknikern utför. I Designer kan bland annat detta skapas:

Fixturer | Bearbetningsdetaljer | Modifiera detaljer | Verktyg

I alla EDGECAM system kan Ni bearbeta detaljer från olika CAD format i en och samma beredning. En fixtur gjord i till exempel SolidWorks kan användas för att bearbeta en detalj gjord i DESIGNER. 

Läs mer om EDGECAM DESIGNER här

Solid Machinist är ett tillägg i EDGECAM som gör det möjligt att bearbeta direkt på CAD-modellen i dess ursprungsformat (native). Det är en avancerad teknik som gör beredningen associativ det vill säga förändras CAD-modellen kan denna förändring uppdatera en redan gjord beredning. Solid Machinist finns i olika utföranden för att hantera CAD-modeller från system som CATIA V5, Creo, NX, Autodesk Inventor, Kompass, Parasolid, Part Modeler, Solid Edge, SolidWorks, Spaceclaim, STEP och VISI. 

Shop Floor Editor är ett system som används maskinnära där behov för enklare redigering och simulering föreligger. I Shop Floor Editor kan till exempel skärdjup, matningshastighet eller varvtal justeras, vilket kan vara nödvändigt när exempelvis ett ämne har en avvikande form.

LAN De ovan beskriva licenserna och varianter av EDGECAM erbjuder vi såväl som enanvändarsystem som flytande nätverkssystem. 

Postprocessor läs mer om dem här


Postprocessor
Vad - Varför - Hur