Schema ETUX 2024

Preliminär agenda kommer under 2024, med reservation för förändringar