Edge Technology User Experience

Vi strävar hela tiden efter att göra det vi gör lite bättre. Under tiden det sker är det inte alltid uppenbart men vid jämförelse över tid är det väldigt tydligt.

De funktioner och lösningar vi och EDGECAM erbjuder idag är på alla sätt överlägsna de funktioner vi erbjöd 1999 året vi genomförde den första användarträffen.

ETUX 2024 Agenda