Vad tillför CAM för den som köper legoproduktion?

För de flesta är CAM-system något som skapar mervärde hos det företag som investerat i sagda system.

Finns det andra som kan dra nytta av CAM-system?

Låt oss fundera kring två helt olika beställare, Carl och Carin. Carl driver en idéverkstad, Carin är produktionsansvarig i ett större företag.

Carls verksamhet drivs av i första hand två faktorer, kunder kommer med idéer om något de vill ha tillverkat men som ännu bara är på skisstadiet. Den andra faktorn är Carl och hans kollegors driv och vilja att utveckla nya produkter som gör livet enklare!

I båda fallen kan starten till en produkt vara en enkel skiss på ett papper. Därifrån ska produkten utvecklas så att den både uppfyller önskade krav på funktion och kvalitet samtidigt som produkten ska utvecklas så att den kan produceras i första hand som prototyp men även i större serier. 

När Carl med kollegor är klara med en första utgåva av produkten i deras designmiljö är det dags att ta fram en fysisk detalj. En metod är att låta en så kallad 3D skrivare producera en detalj men i det här exemplet tar Carl kontakt med ett företag som bearbetar i metall, låt oss kalla dem AB Modell. För att utföra jobbet vill de ha en ritning, Carl skickar en ritning som underlag till AB Modell. 

De har maskiner lämpliga för framtagning av prototyper. Maskinerna är sk CNC-maskiner som utför instruktioner skrivna i ett program. Programmet kan skapas direkt i CNC-maskinen via dess dialog i form av menyer och knappar, ett manuellt, omständligt och tidskrävande arbete. Programmen kan även skrivas i en NC-editor vilket även det är ett tidskrävande och komplicerat arbete. Båda metoderna ger i bästa fall Carl en bearbetad detalj som han och hans kollegor kan utvärdera baserat på ställda krav och önskemål. Med största sannolikhet kommer de under utvärderingen fram till att det krävs modifieringar för att nå önskat resultat. Vilket innebär att nytt ritningsunderlag ska tas fram och levereras till AB Modell som tillverkat prototypen. Den här processen för att ta fram en prototyp är både kostsam och tidskrävande vilket påverkar produktens totalpris.

Samma process kan göras betydligt snabbare och säkrare genom att Carl kontaktar AB Produkt med liknande maskiner som AB Modell. AB Produkt har till skillnad från AB Modell investerat i både maskiner och programvaror. De har ett fungerande CAM-system. De vill därför utöver en ritning även få en 3D modell av Carl helst den ursprungliga från det CAD-system Carl använt. 

När AB Produkt får CAD-modellen av Carl kan de på mycket kort tid omsätta denna modell till ett fungerande program till deras maskin genom att CAD-modellen öppnas i deras CAM-system och i denna miljö skapas all bearbetning som krävs för att producera den önskade detaljen. CAM-systemet är betydligt snabbare på att skapa korrekta verktygsbanor jämfört med AB Modells manuella metod. Dessutom kan CAM-systemet skapa verktygsbanor som med den manuella metoden är helt omöjliga att skapa. Dessa verktygsbanor är framtagna för att de ger speciella effekter som att bearbetningstiden blir kortare samtidigt som livslängden för verktygen ökar. Det ger Carl betydligt lägre kostnader för framtagning av den första prototypen. 

På samma sätt som i exemplet med AB Modell kommer Carl och hans team vilja modifiera utformningen av detaljen för att nå rätt resultat. Då visar sig AB Produkt verkligen från sin bästa sida. Allt de vill ha är en uppdaterad CAD-modell från Carl. Denna uppdaterade CAD-modell tar de i in i deras CAM-system som automatiskt identifierar de skillnader som finns i den uppdaterade modellen. Allt som är modifierat kan med en knapptryckning uppdateras och allt nytt som tillkommit kan på samma sätt som tidigare bearbetas och ett nytt CNC-program skapas på mycket kort tid. Den här metoden kräver att man som AB Produkt har valt ett CAM-system som hanterar associativ uppdatering.

Tack vare att AB Produkt har ett fungerande CAM-system blir Carls kostnader för att ta fram en fungerande prototyp avsevärt lägre jämfört med om han låter AB Modell göra jobbet. Samtidigt är processen för framtagningen betydligt säkrare och minimerar risken för mänskliga misstag.

Därför ska Carl vända sig till leverantörer som investerat i CAM. 

Hur är då situationen för Carin?

Som produktionsansvarig på ett större företag har hon en andra utmaningar än Carl. Den produkt som produceras och levereras till slutkund eller till nästa producent som monterar produkten i en annan produkt har så gott som alltid en bestämd tid för leverans. Till det ska produkten klara angivna specifikationer såväl beträffande funktion som vikt och utseende.

Det blir många faktorer för Carin att ta hänsyn till vid inköp av legotillverkning.

Klarar leverantören av att leverera i tid? Kan de hålla angivna toleranser? Matchar den bearbetade detaljen den produkten i vilken den ska monteras? Hur snabbt kan leverantören ställa om vid en revision av detaljen? Hur driftsäker är leverantörens produktion? Kan leverantören bidra till produktutveckling? Helt säkert finns det mer att ta hänsyn till innan en beställning görs.

Ett grundkrav är att leverantören har CNC-maskiner utan dessa blir det utomordentligt svårt för en eventuell leverantör att leva upp till något av de krav Carin kan tänkas ställa.

Hur är det då med ett företag där programmering av CNC-maskinerna sker direkt på maskinen via maskinens dialogsystem eller helt manuellt? Leverera i tid det kanske de klarar av att göra. Ställa om vid en geometrisk förändring av den tillverkade detaljen blir en stor utmaning för detta företag. Ofta resulterar det i att programmet får göras om från start. Någon kanske hävdar att det går fint att klippa och klistra i CNC-program, det stämmer samtidigt som det är förenat med stor risk för fel då vi människor inte är ofelbara. Det leder automatiskt till att denna leverantör har svårt att upprätthålla en driftsäker produktion. Allt hänger på att enskilda individer hela tiden gör rätt val. Hur många av oss kan ärligt säga ”Jag gör alltid rätt!”?

Vänder sig Carin till ett företag som har tagit till sig de vinster och möjligheter som CAM-systemen ger då ökar genast möjligheterna att de krav Carin ställer kan uppfyllas.

Har företaget valt en CAM-lösning som hanterar associativ uppdatering av skapade beredningar innebär det direkt att den leverantören kan hantera en ny revision på kortast mjölig tid. Detta då CAM-systemet kan uppdatera en gjord beredning baserat på den solida CAD-modell som används. 

Företag som har implementerat ett produktionssystem som spänner över hela den digitala kedjan från CAD-modell till den färdigproducerade detaljen i maskinen kan leva upp till ställda krav. Genom att låta CAM-systemet hantera verktyg, fixturer och material säkerställs att bearbetningen kan göras med optimala skärdata. Vilket leder till säker och effektiv tillverkning. Genom att i produktionssystemet inkludera en digital tvilling av CNC-maskinen kan det skapade NC-programmet såväl verifieras som optimeras. Moment som eliminerar risk för haverier med leveransförsening som konsekvens. Observera att detta är möjligt där den digitala tvillingen arbetar med NC-koden inte med verktygsbanan i CAM-systemet.

Har den tänkta leverantören dessutom i sitt produktionssystem ett system för analys av underlag inför produktion då kan diskussion om pris och leveranstider bli både säkrare och mer relevanta. Till exempel kan detaljer i en konstruktion som leder till komplikationer i produktionen upptäckas och undvikas redan i offertstadiet.

Det här är endast ett urval av fördelar som Carin får genom att välja en legotillverkare som har ett komplett produktionssystem.

Hur säkerställer ni att era investeringar blir lönsamma?

Med vänlig hälsning

Edge Technology ABAnvänder du hela verktyget?