Vad kostar en kollision?

Företag med CNC-maskiner har precis som andra företag och privatpersoner försäkring av olika slag. Försäkringar som har till uppgift att lindra den ekonomiska skadan vid till exempel en olycka eller brand. I den bästa av världar behövs inte dessa försäkringar. Men om det värsta händer är det en trygghet att kunna använda försäkringen. Det handlar oftast om oförutsedda händelser som kan vara väldigt svåra att skydda sig mot.

Hur är det då med det dagliga arbetet? Här jobbar de flesta företag med förebyggande åtgärder. Det kan handla om att säkerställa att rätt utrustning används, val av fel skyddshandske kan leda till personskada. Utbildning är en viktig insats för att förebygga och minimera risken för skador. Genom att kunna använda utrustning på rätt sätt minskar risken att vi gör något fel som får större konsekvenser. Båda dessa åtgärder är exempel på metoder att försäkra något

Vi människor är fantastiska på att klara av både stora och små uppgifter. Samtidigt är vi en riskfaktor då omständigheter, stress mm kan påverka oss på sådant sätt att vi gör något fel av misstag, vi är ju inte robotar!

Val av skyddsutrustning kan vi relativt enkelt styra och kontrollera genom att använda Lagerautomater som hjälper användaren att plocka rätt skyddsutrustning.

Med hjälp av rätt system kan vi även styra och kontrollera val av verktyg och skärdata inför en operation i en CNC-maskin.

Använder vi dessutom ett modernt CAM-system kan verktygsbanorna skapas på ett säkert och effektivt sätt.

Ändå händer det att det blir fel. Ett litet fel i en CNC-maskin kan leda till stora kostnader. Maskinen kan behöva repareras, delar bytas, produktionen stoppar, inte utan möda kanske produktionen kan flyttas till annan maskin. Det adderar fort upp i stora belopp. Detta trots att vi gjort vad vi kan, det finns dock en sak till vi kan göra.

CAM-system simulerar som bekant inte den färdiga CNC-koden, CAM-system simulerar beredningen före postprocessering. Vilket innebär att det kan finnas rörelser i CNC-koden som CAM-systemet inte simulerar. Kompletterar vi systemet med en Digital Tvilling i ett simulerings och verifieringssystem då ökar vi direkt säkerheten. Med ett system som NCSIMUL kan man dessutom optimera bearbetningen avseende till exempel luftskär.

Så hur mycket kostar en kollision – eller hur mycket är det värt att minimera risken för kollision?

Hur säkerställer ni att era investeringar blir lönsamma?

Med vänlig hälsning
Edge Technology AB

Kurs eller utveckling?