Optimera och öka produktiviteten
Bearbeta flera detaljer samtidigt

För att optimera användningen av CNC-maskiner och få ut mesta möjliga produktionstid ur dessa är det vanligt att man söker lösningar där flera detaljer sätts upp för bearbetning samtidigt. Detaljerna är inte nödvändigtvis likadana beroende av maskinen kan de även vara monterade på olika sidor av en fixtur. 

I dessa bearbetningar kan optimal bearbetning vara per sida först eller ett verktyg i taget på alla detaljer. Vad som är optimalt beror på hur maskin och fixtur fungerar oavsett vilket är Tombstone Manager rätt verktyg för denna uppgift.

Tombestone Manager ökar produktiviteten och förkortar programmeringstiden oavsett vilken form av optimering man söker. Denna optimering fungerar lika bra i maskiner med 3 axlar som i maskiner med 4 eller 5 axlar. Fixtureringen behöver inte vara en kub det kan lika gärna vara ett par skruvstycken monterade på ett bord i en vertikal 3-axlig fräs. I alla fall handlar det om att söka begränsa de moment som tar längst tid i maskinen så att de inte utförs mer än absolut nödvändigt. Varje verktygsbyte tar tid från den spånskärande tiden liksom en indexering av en 4’e axel kan ta lång tid i vissa maskiner.  

Stor serie eller olika detaljer?

Tombstone Manager hjälper dig att optimera bearbetningen så att så få verktygsbyten som möjligt erhålls. Oavsett antal detaljer eller flera som är olika så kan Tombstone Manager spara tid åt er. Varje detalj kan programmeras enskilt och därefter monteras i fixturen inför en bearbetning det innebär att programmering av de enskilda detaljerna kan göras utan att man under detta arbete behöver tänka på bearbetningen i sin helhet. Optimeringen av verktygsbanor med flera detaljer sker efteråt då Tombstone Manager gör jobbet åt dig. 

På så sätt kan stora tidsbesparingar uppnås vid såväl bearbetning av flera detaljer som är lika som vid bearbetning av flera olika detaljer. 

Se gärna på video nedan.

Kontakta oss för ett samtal om optimering av era bearbetningar. 

Tel: 0224-37050
E-post: info@edgetech.se


Vad består EDGECAM av?
EDGECAM kan anpassas till er verksamhet