Kurs eller utveckling?

Vilka förväntningar har ni när ni investerar i komplex utrustning som programvara eller CNC-maskiner? 

Ni har säkert varit med om att den avancerade utrustningen som ni har för avsikt att investera i påstås vara superenkel att lära sig använda. En kort kurs på en dag eller tre är allt som behövs.

Håll med om att det låter lockande att en avancerad utrustning är lika enkel att använda som den är avancerad. Det stämmer säkert på så sätt att det är enkelt att börja använda och nå någon form av resultat. Frågan är om man då får ut det som utrustningen klarar av att göra?

Det är säkert många som påstår sig kunna både Word och Excel. Säkert korrekt i det att man kan starta och skapa både brev och kalkyl. Därifrån till att kunna använda alla funktioner i Word och Excel är det långt. 

Det är lite som att verkstadsföretaget investerar i en flerfunktionssvarv som används som om den är en 2-axlig svarv. En avancerad utrustning som inte kommer till sin fulla rätt. Oftast beroende på att man inte insett att flerfunktionsbearbetning kräver mer insikt i såväl maskinfunktioner som bearbetningsteknik.

En investering i ett CAM-system omfattar betydligt mer än att kunna skapa verktygsbanor. Det är naturligtvis en både stor och viktig del i ett CAM-system men långt ifrån den enda. Även om det var den enda funktionen så finns det väldigt många sätt att skapa verktygsbanor beroende på vad man vill uppnå. 

Det är lätt att förstå att det är omöjligt att lära sig de hundratals kommandon, som ett modernt CAM-system enbart för att skapa verktygsbanor, på en kort kurs över ett par dagar. Inlärning och processen att öka kunskap och förståelse för system fungerar på samma sätt som utveckling av färdigheter inom tex skidåkning. Som en klok person sa ”ju mer jag tränar desto mer tur får jag”. 


Lyfter vi blicken från verktygsbanan och ser på CAM-system som ett produktionssystem som spänner från ”ritplankan” till den färdiga detaljen är det lätt att inse hur omfattande detta system är.

 

Införande av CAM-system borde hanteras lite som ett husbygge. Om inte grunden blir gjord först och på rätt sätt blir med stor sannolikhet inte taket korrekt. 

Det är lätt att gå i fällan att starten med CAM-systemet är den färdiga CNC-koden. Koden som ska till maskinen är naturligtvis viktig men om inte alla delar som används är på plats blir det ytterst sällan ett bra resultat.

Clarico-Full Image

Det är svårt att se att införandet av ett nytt ERP eller MPS förväntas ske efter en kort kurs. Snarare är det en process och utveckling som sker över månader eller rent av år. Med samma process för införande av CAM-systemet blir fokus inledningsvis säkerställande av korrekt data i systemet. Det vill säga all data som beskriver de skärande verktygen och de hållande verktygen ska vara korrekt i förhållande till de verktyg som används. Likaså är det viktigt att de material som bearbetas är inlagda i systemet tillsammans med korrekt skärdata för de skärande verktygen. De fixturer som används i de olika maskinerna ska även de föras in i CAM-systemet.

Det är uppgifter som inte sällan kräver en inventering av befintlig utrustning. En inventering som samtidigt som den ger data till det nya systemet även kan innebära en välbehövlig städning och utrensning av utrustning som är utdaterad.

I ett företag med 10 CNC-maskiner är det lätt att förstå att det är ett lika viktigt som omfattande arbete. Under tiden är även lämpligt att nödvändig data för att skapa korrekta maskiner i CAM-systemet tas fram. Information som leverantören av CAM-system behöver för att skapa en postprocessor och/eller en digital tvilling.

Sök inte efter genvägar, de blir så gott som alltid en dyr upplevelse. Gör ett ordentligt grundarbete när ni inför CAM-systemet och säkerställ att användarna kontinuerligt förbättrar sina färdigheter i CAM-tekniken, en utveckling som tar längre tid än ett par dagar.

Hur säkerställer ni att era investeringar blir lönsamma?

Med vänlig hälsning
Edge Technology AB


Använder du CAM som ett CAT?