Kan du det du tror dig kunna?

Frågan är inte ställd som en provokation utan ärligt menad. I den bransch vi verkar är utveckling en grundförutsättning för vår existens. När utveckling kommer på tal är det oftast associerat till produktutveckling det vill säga att förfina och göra produkter mer kompetenta. 

Utveckling har dock även en betydligt mjukare sida, då handlar det om att ge oss människor mer utvecklade och förfinade färdigheter. 

Det är vanligt och rimligt att företag gör investeringar för miljonbelopp på maskiner och annan utrustning för att skaffa sig bättre förutsättningar att konkurrera i sin bransch. Det är en rationell och bra metod för att utveckla den egna verksamheten. Tyvärr är det inte ovanligt att utvecklingen av människan får stå tillbaka på grund av snålhet. Eller snarare ska det utryckas som dumsnålhet i stället. 

Scenariot där en kort utbildning på ett par dagar ska ge deltagarna rätt förutsättning att dra nytta av den gjorda investeringen är vanligt förekommande. Detta trots att det har visat sig att utveckling av människans färdigheter sker över lång tid. Det är säkert många av er som varit med på till exempel endags utbildning och efteråt kunnat konstatera att behållningen inte är större än någon timme. 

Fortsatta investeringar i maskiner och system är en förutsättning för att svensk industri ska klara av att producera hållbart och samtidigt vara konkurrenskraftig. Samtidigt är det om möjligt ännu viktigare att utveckla de människor som är satta att styra och kontrollera dessa investeringar. För att nå optimal effekt är det då av största vikt att den utbildning som ska till för att utveckla människan sker i korta intervall över lång tid. Med kort och intensiv utbildning är det mycket svårt att få bestående effekt. Studier gjorda för att se hur mycket vi minns efter genomförd utbildning visar på resultat som tabellen nedan, 

Det gör det enklare att förstå vikten av kontinuerligt arbete med kompetensutveckling, vårt lärande är en ständigt pågående process.

Även om det kan kännas frestande att tro att det går att lära sig använda en komplex programvara på en dag eller två så visar erfarenhet att de flesta av oss minns endast en blygsam del redan kort tid efter den korta kursen.

Hur säkerställer ni att era investeringar blir lönsamma?
Med vänlig hälsning
Edge Technology AB 

Vem har svar på alla frågor?
Nyspånat del 3