Från solid till solid
Utan att redigera NC-koden

Säkerhet i produktionframtagning eller solid till solid

Hur kommer det sig att företag runt om i världen har väldigt bra kontroll och styrning av data i konstruktion och utveckling av komponenter men ingen eller mycket begränsad kontroll i data i den producerande änden?

Många för att inte säga de flesta företag som bedriver modern effektiv produktion jobbar med underlag i digitalt format i något avseende. Här läggs stort fokus på att säkerställa säkerheten i de data som behandlas. På olika sätt söker man integration och samverkan mellan de olika systemen, CAD, PLM, PDM, CAE, FEM listan på dessa system är lång och de har alla sitt berättigande genom att vara till hjälp och nytta under denna intensiva och på flera sätt kritiska fas i en produkts livscykel.

När väl produkten är utvecklad så långt att det är dags att ta fram de första prototyperna eller förserie då sker något ytterst märkligt. De data som man tidigare varit mycket mån om att behandla på ett säkert och korrekt sätt blir helt plötsligt lös och ledig som om den kastats ut på ett drivande isflak.

Edgecam Solid till Solid

Detaljen som noggrant designats ska med största sannolikhet tillverkas i en CNC maskin. Det är här på vägen från den trygga och säkra hanteringen som något händer. De producerande företagen har gått olika långt i den här delen av produktens livscykel. Några har kompletterat med CAM system som kan ta vid och använda digital information. Tyvärr är det inte säkert att de kan använda samma format som använts under utvecklingen det innebär att någon ska omvandla den ursprungliga modellen till ett annat format. I bästa fall handlar det om att spara en solid som en annan solid. Det kan dock även vara så att en solid ska sparas som en ritning i tex dxf. Då kan man ha gått från en 3D modell till en 2D ritning som helt saknar koppling med ursprunget.

Ännu värre är det i de fall då den skapade CAD modellen används för att skriva ut en ritning på ett papper som sen ska användas i beredningen och programmeringen av CNC maskinen. I bästa fall används pappersritningen för att skapa en beredning i ett CAM system i värsta fall används ritningen som underlag när man helt manuellt skapar ett CNC program i ett CNC system. Manuellt kan här innebära att man skriver ISO kod direkt eller att man använder sig av ett så kallat dialog system.

I både fallen är det uppenbart att det inte finns någon som helst koppling eller säkerhet i att den designade detaljen blir tillverkad som det var tänkt. Ett otroligt stort ansvar läggs på den eller de personer som skapar CNC programmen. Risken för mänskliga misstag är mycket stor. En CNC maskin är en maskin utvecklad för att kunna bearbeta detaljer med hög noggrannhet och repeterbarhet. De är däremot inte utvecklade för att vara programmeringsplatser.

Hög grad av säkerhet och noggrannhet har bytts till stor osäkerhet. Att det dessutom tar längre tid att programmera en CNC maskin via dess knappsats än att använda ett CAM system gör det till ett ännu större mysterium.

Ett annat mysterium är då man har skapat CNC programmet med hjälp av CAM systemet och sänder programmet till maskinen så långt är det OK men väl i maskinen händer en annan märklighet. CNC programmet blir tillgängligt för redigering, bra och nödvändigt säger en del. Andra säger tvärtom. Redigerar man CNC programmet i maskinen bryts kopplingen obönhörligen med CAD modellen, som man är så rädd om. En logisk kullerbytta man är försiktig med den imaginära detaljen men ganska oförsiktig med den verkliga detaljen.

Lösning på problemet finns, vi har sen många år i EDGECAM kunnat bearbeta med associativitet direkt på skapade solida CAD modeller. Dvs i de fall då en detalj modifieras uppdateras CAM beredningen i EDGECAM automatiskt. Det säkerställer att såväl utveckling som tillverkning använder samma digitala data. När CNC programmet är klart och provkörs i maskinen behöver inte operatören längre redigera i ISO koden. Han eller hon kan istället använda sig av vår Shop Floor Editor.

Denna är i all sin litenhet ett jättekliv mot full kontroll av de data som skapas kring en detalj som produceras. Shop Floor Editor innebär att operatören gör sina redigeringar under inkörning av ett nytt jobb i samma miljö som programmeraren använda (på flera företag är det här samma person). När redigeringen är utförd sparas detta som en reviderad CAM fil. På så sätt bibehålls koppling till CAD modell och spårbarhet uppnås. Shop Floor Editor ser ut och känns som en vanlig EDGECAM men den är för reducerad i vad som är tillåtet att utföra.

Nu kan vi ta steget in ännu säkrare och effektivare produktion.

CAD (och alla andra system) kopplar nu via EDGECAM till och tillbaka från CNC maskinen. Vi är nu framme vid uttrycket från Solid till Solid.

Kontakta oss så kan vi berätta mer

Vad kostar en kollision?