Edgecam 2020.1
Nyheter om den senaste uppdateringen kring EDGECAM

Pressrelease EDGECAM

Hexagon lanserar den senaste versionen av EDGECAM med en rad förbättringar inom bearbetningscykler, kubbearbetning och additiv bearbetning. Den senaste versionen av EDGECAM innehåller cirka 30 uppdateringar såsom associativ verktygsbana i Face Mill-cykeln, förbättrad Parallel Lace verktygsbana och förbättrad Additive undercutting. Version 2020.1 innebär att Part Modeler nått slutet av sin livslängd. Denna ersätts av Designer som är den optimala CAD för CAM lösning.  Designer introducerades för ett par versioner sedan från version 2020.1 sker all CAD utveckling i Designer med fokus på att ge användaren den bästa tänkbara lösningen för att ta en modell från konstruktion till bearbetning. Microsoft upphör med stöd för Windows 7 vilket medför att EDGECAM ej längre stödjer Windows 7.

Edgecam Designer

Mer än 50 förbättringar har gjorts av Designer - de tre huvudsakliga är:

Möjligheten att ange finbearbetnings- och toleransinformation till modeller och ytor med det nya kommandot Surface Attribut. EDGECAM läser informationen och tillämpar den på de i modellens identifierade features. På så sätt kan modellens information direkt användas av EDGECAMs strategier, vilket ger både snabbare och säkrare programmering. Rätt använd skärdata ger dessutom bättre användning av verktygen något som påverkar lönsamheten positivt.

Det kraftfulla nya Edit Boundary-kommandot för att modifiera trimning av ytor direkt på ett plan eller solid modell utan att behöva extrahera några ytor eller kanter.

En ny, mer intuitiv dialog till ytkommandot för att snabbt och enkelt skapa komplexa ytor.

Additive cycle

EDGECAM 2020.1 förbättrar Additive Lace-cykelns "Undercut" -funktion genom att låta användaren ställa in en maximal ”överhängsvinkel”. Produktchefchef John Buehler säger: ”Detta är nödvändigt eftersom olika material och processer kräver olika negativ materialuppbyggnad, beroende på den slutliga formen. Om den negativa vinkeln är för stor, kan den kompenseras genom att använda den maximala ”överhängsvinkeln” och på så sätt reglera vinkeln på detaljen.”

Dessutom har ytterligare möjligheter att styra område genom att använda begränsningar, på samma sätt som man kan använda denna teknik i andra fräscykler, vilket möjliggör större kontroll av påläggningen av material.

Fasfräsning - Chamfering

Den nya versionen förbättrar avsevärt Chamfering-cykeln genom utökad funktionalitet, liknande den som redan finns i profileringscykeln. Större kontroll av verktygsbana uppnås med de nya modifierarna Cut Increment och Z Offset. Tidigare var det under vissa förhållanden nödvändigt att skapa flera Chamfer-cykler.  Nu ställer användarna helt enkelt värde för skärdjup, vilket inte bara resulterar i flera passeringar, utan också ökar verktygets livslängd.

Sex "hörnstrategier" har lagts till, vilket gör det möjligt för programmerare att välja vilken typ av utvändig hörnfasning som cykeln ska skapa. Detta är särskilt användbart när en jämnare hörnfasning krävs.

Införandet av "Optimize Path and Lace Bandwidth" -modifierare reducerar cykeltiden genom att bestämma i vilken ordning cykeln grupperas.

Planfräsning - Face mill cycle lead och ämne

"Toolpath associativity är en viktig faktor vid programmering av produktionskomponenter, eftersom CAD-modifieringar kan ta betydande tid," säger John Buehler. ”EDGECAM 2020.1 reducerar programmeringstiden genom att  Face Mill-cykeln tar hänsyn till ämnesmodellen. När modellen för ämne eller detalj modifieras i CAD-systemet uppdateras verktygsbanan automatiskt.

Dessutom ökar  Lead-modifieraren nu verktygets livslängd genom att en horisontell inmatning som låter verktyget ”rulla” in i ingrepp.

Finish groove cycle - Ämneshnatering

Genom att introducera funktionen ”use current stock” elimineras risken för kollision om ämnet är större än spår-feature.

Verktygsbanan i Parallel Lace-cykeln kan nu förlängas. Funktionen liknar den i profileringscykeln som har tagits in efter förfrågningar från användare. Förlängningarna följer verktygsbanans riktning och appliceras i den primära riktningen. Genom att förlänga verktygsbanan, möjliggörs bättre ytstruktur och tillåter cykel att justera för ett förs stort ämne.

Grovsvarvning - Rough turn

En förbättring av "Swarf" kommandot innebär att en tid kan anges i minuter som anger hur länge ett skär får vara i ingrepp. Detta är speciellt användbart vid bearbetning i hårda material där kontroll av verktygsslitage är av stor vikt.

Verktyget kommer att återgå positioneras till sin Retract-position när tiden har uppnåtts. EDGECAM sätter automatiskt stoppkommandon i programmet, vilket gör att användaren kan inspektera skäret och avgöra om skär ska bytas eller ej innan bearbetningen fortsätter.

Tombstone manager

Tombstone Manager har utvecklats till ett kraftfullt verktyg speciellt för de som programmerar multipla partistorlekar. Denna utgåva av EDGECAM introducerar två betydande förbättringar som kontrollerar gruppering av varje verktyg, med två nya prioritets-funktioner.

Först funktionen 'By Tool and then by Plane' rationaliserar först på verktyg därefter genom att reducera antal indexeringar. Funktionen 'By Plane then by Tool' rationaliserar först plan/index därefter reduceras antal verktygsbyten. Utöver det har prestanda i Tombstone Manager förbättrats likaså har prioriteringen vid sortering förbättrats.

Stöd för mellanpositioner i verktygsrevolver

EDGECAM 2020.1 stöder halva positioner i en svarvs verktygsrevolver. Det vill säga i svarvar där verktygsbäraren har verktygsplatser liknande en urtavla med ytterligare markering mellan huvudpositionerna.

Vanligtvis är en verktygsbärare med 24 platser numrerad i denna sekvens: 1, 13, 2, 14, 3, 15, etc. Simulatorn visar nu alla verktyg i sin korrekta position, vilket ger en realistisk simulering. Detta kan vara särskilt viktigt när de närliggande verktygen hamnar nära ämne och detalj.

Om Hexagon Manufacturing Intelligence

Hexagon en ledande global leverantör av informationsteknologi. 

Hexagons lösningar integrerar sensorer, programvara, lägeskännedom och arbetsflöden i intelligenta informationsekosystem som levererar beslutsstödjande information som är använda i ett brett spektrum av industrier.

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har cirka 20 000 anställda i 50 länder och omsätter cirka 3,8 miljarder EUR.  Läs mer på Hexagon.

I de fall ni önskar ytterligare information står vi gärna till tjänst med detta. Klicka här.

Framtidens verkstad
Morgondagens produktionsprocess