Är detaljen viktigare än helheten?

Hur ofta händer det att du fastnar i en liten detalj som av någon anledning lyfts fram som viktigare än slutresultatet?

Förhoppningsvis är svaret inte alltför ofta men det händer. Varje gång det händer att "skosnöret är viktigare än skon" borde man stanna upp och fundera lite på varför detta händer.Några tillfällen skapar man själv för att det känns som den enklaste vägen framåt. Inte sällan är det dock påverkan utifrån som gör att fokus från slutmålet flyttas till något som i bästa fall och med stor välvilja kan kallas ett delmål. Tyvärr inte alla gånger ett delmål som leder till slutmålet.

Inom sälj och marknadsföring finns det gott om exempel på avsiktlig eller oavsiktlig avledning. Det är lätt gjort att promenaden genom den årliga höstmarknaden resulterar i ett köp av något som just då kändes riktigt viktigt och bra.

I den värld vi agerar sker vanligtvis inte köpen lika spontant som på en höstmarknad men de sker absolut inte utan påverkan. Även inom industrin där varje investering ska motiveras och analyseras för att ge bästa möjliga avkastning kan påverkan avleda fokus från investeringens mål till någon mer eller mindre avgörande detalj.

Investering av komplex utrustning såsom CNC-maskiner och avancerad programvara innebär ofta omfattande arbete för analys och jämförelse av olika fabrikat och leverantörer. En ofta helt nödvändig process då det handlar om investering av något som ska fungera och ge avkastning under lång tid.

Det finns mer än ett exempel på investeringar som är överkvalificerade för det de används till. Somliga av dessa investeringar är avsiktligt satta i drift att utföra enklare uppgifter än de är ämnade för, helt enkelt för att användaren så småningom ska kunna utföra uppdrag som tidigare ej var möjliga. Samtidigt finns det investeringar som har svårt att uppfylla den kravspecifikation som en gång upprättats. I dessa fall är det inte ovanligt att en enskild detalj eller funktion har fått större betydelse än att uppsatta krav på investeringen kan hållas.

Hur säkerställer ni att era investeringar blir lönsamma?

Med vänlig hälsning Edge Technology ABVem har svar på alla frågor?
Nyspånat Del 1