Använder du hela verktyget?

En tumstock eller meterstock är oftast 2m lång, visst är det så att du använder hela dess längd? 

Vi vet att det är många inte minst inom vår bransch som gärna botaniserar i de butiker som erbjuder verktyg av olika slag. För många av oss är det så enkelt att man inte kan ha för många verktyg. I listan över bra att ha saker är med största säkerhet verktyg med i toppen av listan. 

Trots detta letande i hyllor och lådor händer det att exakt det verktyg man behöver inte finns i det egna sortimentet. Det kan vara den fasta nyckeln i viss storlek, rätt bits eller borr. Vad det än är så kan vi ofta lösa uppgiften vi gett oss in på genom att helt enkelt använda fel verktyg. Inte optimalt men ett sätt att komma vidare och förhoppningsvis ta sig i mål med det man föresatt sig att göra. 

Det här sättet att lösa en uppgift fungerar hyggligt på hemmaplan och kan rent av fungera hjälpligt på arbetsplatsen även om det absolut inte är att rekommendera. 

På arbetsplatsen är de flesta om inte alla verktyg införskaffade för att användas till en specifik uppgift. Att i det sammanhanget använda dem till något de inte är utvecklade för kan få långtgående konsekvenser både i form av skador på utrustning och människa men även negativa ekonomiska effekter. 

Verktyg på arbetsplatsen är ju inte begränsade till att vara handverktyg, på jobbet kan vi betrakta allt som används för att producera företagets produkter som verktyg. Det innebär att såväl pallyften som CNC-maskinen och CAM-systemet är verktyg. Verktyg som vi använder för att lösa specifika uppgifter. 

Somliga av jobbets verktyg är utformade så att de endast kan användas på ett sätt. Samtidigt som andra är flexibla och kan användas på en mängd olika sätt. 

CAM-systemet är ett bra exempel på ett verktyg som kan användas på många sätt. Den inbyggda flexibiliteten i ett system ger användaren möjlighet att använda utrustningen på ett sätt som denne finner optimalt. En elak konsekvens av detta är att användaren inte alltid använder systemets fulla kapacitet utan endast en liten del som man har lärt sig hantera. Tyvärr är det allt för vanligt att investeringar i CAM-system och liknande verktyg inte alltid används fullt ut. Att ett CAM-system ej används till sin fulla potential är ofta svårt att upptäcka då användare kan vara fullt upptagna med att använda systemet. Bristfällig eller för kort utbildning är ofta orsak till den låga nyttjandegraden av systemet. 

Som en konsekvens av detta används inte CNC-maskinen optimalt vilket innebär stort risk att detaljer produceras med lägre kvalitet och på längre tid än vad som var möjligt. Det krävs inte någon avancera kalkyl för att man ska inse att detta inte leder till ökad lönsamhet. 


Hur säkerställer ni att era investeringar blir lönsamma? 

Med vänlig hälsning Edge Technology AB 

Vinnarkänslan