Alla dessa TLA

Varje bransch har sin egen uppsättning, ibland känns det som en av mina tidigare överordnade sa det slutar med CC – Complete Confusion.

I den bransch som ligger närmast oss är bland andra dessa mycket vanliga CAM, CAD, DNC, PLM, PDM, ERP, MPS. Den som ligger oss närmast och som vi använder mer än en gång om dagen är tveklöst CAM. 

Vad menar vi då när vi pratar om CAM?. Betydelsen Datorstödd Produktion har sen den började användas i regel oftast avsett skapandet av verktygsbanor till styrda maskiner.

Det vill säga att med en dators hjälp räkna ut hur ett verktyg ska förflyttas för att önskad form ska erhållas. Löpande har den här tekniken förfinats och utvecklats för att hjälpa användaren att skapa alltmer avancerade verktygsbanor i mer och mer komplexa verktygsmaskiner. 

Korrekta verktygsbanor är helt avgörande för att ett CAM-system ska göra skäl för namnet. Är verktygsbanan inte den önskade då har inte CAM-systemet gjort sitt jobb rätt eller så har föraren av systemet inte hanterat det rätt. 

Vi vill dock bredda begreppet CAM en aning.

Clarico-Full Image

Att använda en dator för att hålla ordning på sina verktyg, fixturer och skärdata är också en del av CAM. Tyvärr är det inte ovanligt att CAM-systemet inte stödjer detta. Även bland de användare som har CAM-system med detta stöd är det inte ovanligt att funktionen inte används. Tankevurpan att det är lika enkelt och går fortare att bara skriva in verktygets storlek när verktygsbanan ska skapas är inte ovanlig. Den stora förlusten med denna metodik är att såväl struktur som säkerhet och kvalitet blir lidande. CAM-systemet kan även vara till stor nytta innan verktygsbanan ska skapas genom att verktyg, skärdata och fixturer kan läggas upp i systemet med sina korrekta data. Med dessa data på plats blir programmeringen av verktygsbanor såväl enklare som säkrare.

Ytterligare ett område vi vill inkludera i begreppet CAM är den efterföljande simuleringen och verifieringen av den skapade CNC-koden. Det är en simulering som till skiljer sig från den simulering som många CAM-system har under skapandet av verktygsbanan på minst två sätt. I detta steg sker simuleringen med en digital tvilling det vill säga en digital kopia av maskinen. Simuleringen under skapandet av verktygsbanorna sker i majoriteten av CAM-system inte med en digital tvilling utan med en modell av maskinen. Den andra stora skillnaden ligger i vad som simuleras, i simulering med en digital tvilling är det den färdiga CNC-koden som simuleras i den tidigare simuleringen är det koden till postprocessorn som simuleras.

CAM är ett brett område och det är inte alltid som ett CAM system är jämförbart med en annan CAM lösning.

Vilken nivå av CAM har ni idag?

Just det TLA står för ”Three Letter Acronym”


Kan CAM-system bidra till bättre miljö?
Ökad lönsamhet och mindre resursslöseri