2018R2
Ny Edgecam version

Ny version i EDGECAM

Varje år har vi nöjet att leverera två nya versioner av EDGECAM. En utveckling som är snabb och har varit så under många år. Kontinuerlig utveckling av systemet säkerställer att EDGECAM hela tiden följer med i den teknikutveckling som pågår inom närliggande områden.

CAM-systemet är ett komplext system som ska klara av att lösa övergången från det digitala formatet från CAD-systemet till det fysiska formatet i form av en bearbetad detalj i en CNC-maskin.

I en producerande miljö där flera olika CAD-format ska "omvandlas" till bearbetade detaljer än möjligtvis ännu fler olika CNC-maskiner fungerar CAM-systemet som en väloljad växel.

Det kan tyckas enkelt - "Ta in CAD-modellen analysera dess egenskaper. Bestäm vilken bearbetningsmetod som är mest lämplig att använda. Applicera metoden iform av verktygsbanor. Simulera och säkerställ korrekt bearbetning. Skapa CNC-koden."

En rak och tydlig väg som i EDGECAM benämns Workflow. För att vi ska få denna Workflow att fungera optimalt och ge användaren största möjliga nytta är det helt avgörande att Edgecam är under ständig förbättring.

Nu har vi nöjet att presentera de senaste förbättringarna som är introducerade i version 2018R2. Nedan kan ni läsa kortfattat om några av de 54 nyheter som 2018R2 innehåller. Mer information finner användare under Whats New efter installation.'

54 nyheter

Den nya versionen av EDGECAM, från Vero Software, innehåller 54 nya eller förbättrade funktioner som förbättrar produktiviteten för industrin.

Betydande förbättringar återfinns i Pre-Drill Approach Roughing-cykeln, skapa feature direkt från trådmodeller, 3D-fräscykler i flerfunktionsmaskiner i ”Rotary mode”, 28 nya teknologier i Wire EDM-modulen och Tombstone.

EDGECAM Brand Manager John Buehler säger att varje användare kommer att dra nytta av åtminstone en av förbättringarna. En av de mest betydelsefulla, är en komplett uppdatering av Tombstone Manger tack vare 13 förbättringar.

Den nya funktionen "Lägg till Tombstone" säkerställer att användarna aldrig skriver över sin ”Master Tombstone” (kallad "Seed file"). Den ursprungliga filen är alltid skyddad, vilket garanterar att viktig information aldrig skrivs över.

Antalet komponenter som kan sättas in på en ”Tombstone” är nu obegränsat, vilket återspeglar bästa branschpraxis. När en komponent har infogats, slås inte verktygsbanorna bara automatiskt samman dessutom ser ”closest next” till att optimal verktygsbana erhålls.

"Förmodligen är den viktigaste enskilda förbättringen möjligheten att retroaktivt redigera CAM-verktygsbanorna", säger han. Med hjälp av de nya funktionerna "Redigera" och "Reload" kommer EDGECAM självständigt att öppna den infogade filen så att användaren kan göra obegränsade ändringar i CAM-instruktionerna. När du är klar uppdateras Seed file automatiskt med de nya utgåvorna.

Förbättrade tombstone manager en av 54 nyheter

 Viktiga nyheter i Tombstone Manager ger snabbare och enklare programmering.

Edgecam tombstone

Pre-drill apporach roughing cycle

”Pre-Drill" -strategin har förbättrats avsevärt i Roughing-cykeln. "Istället för att manuellt skapa borrhålspositioner, vilket ibland är tidskrävande, skapar EDGECAM 2018 R2 automatiskt hålpositionen och håller verktygsbanan associerat med Roughing-cykeln. "Genom att aktivera kommandot kan användarna distribuera funktionerna på flera nivåer och djup i en hålcykel, för att automatiskt hitta den bästa start positionen för borrcykeln."

Grovsvarvning

”Rough Turn-cykeln” innehåller flera nya parametrar som ger användaren ökade möjlighet att styra in och utgång i varje skär. In och utgång kan styras med en tangentiell båge. En dubbelriktad verktygsväg kan skapas, vilket gör att cykeln kan användas i samband med Sandviks CoroTurn® Prime svarvverktyg. Betydande tidsbesparingar och minskat verktygsslitage kan uppnås genom att använda denna metod. Dessutom har cykelns förmåga att undvika kollision har utökats för kontroll av verktyg mot dubbdocka.

Mät direkt i CNC-maskin

EDGECAM Inspections utveckling fortsätter med 14 förbättringar, inklusive full postprocessor support i Code Wizard. NC Gateway, introduceras för att sköta kommunikationen med CNC-maskinen. ”Best Fit" beräkning möjliggör optimal orientering av arbetsstycket. Nya funktioner återfinns i "Inspect Rectangle" likaså i dialogen för ”Options” och ”Inspect Toolpath”. Användare kan nu påverka både ”Workdatum” och tooloffset och se status i Inspection rapporten.

Profilfräsning

Genom förbättringar i algoritmen för beräkning av verktygsbana ger EDGECAM 2018 R2 en betydande prestandaförbättring med funktionen "Pick Solid Faces". Tidsbesparingar på över 50 procent kan uppnås tack vare det sätt på vilket cykeln samlar data för verktygsberäkning. "Användare kommer också att få ytterligare fördelar när man använder Multi-Pass-funktionen, eftersom strategin nu stöder helix", säger John Buehler.

Förbättrad gängfräsning

Gängfräsning används inom såväl svarvning som fräsning, cykeln är nu förbättrad för att ge ökad flexibilitet och kontroll av verktygsbanan. Extra användbart vid bearbetning av hårda material eller där ökad ytfinhet eftersträvas. Dessutom är kontroll och styrning av ordningen av verktygsbanan förbättrad. 

Rotary mode

För flerfunktionsmaskiner öppnas nu möjligheten att använda 3D-fräscykler det så kallade ”Rotary mode” tidigare var dessa endast tillgängliga i ”Planar mode”. Denna förbättring ger större flexibilitet genom att ge tillgång till sju fräscykler normalt inte var tillgängliga dessutom ger det möjlighet att komma runt begränsningar som finns i bearbetningsmaskinen.

EDGECAM Designer

EDGECAM Designers utökas med modul för 2D-ritningar, här skapar användaren enkelt vyer och sektioner av 3D-modellen i Designer-filen. Bland funktionerna kan nämnas dynamisk vy, skuggade och trådmodell vyer, fasta och variabla sektioner, detaljerade vyer. 2D-ritningen och dess associativa dimensioner kan uppdateras när förändringar görs i 3D-modellen.

De många förbättringarna i EDGECAM Designer inkluderar ”Active Sketch Plane”, vilket innebär att trådmodeller kan skapas direkt på solid och ytmodeller, utan behov för ”workplane”.

Dessutom är det nu möjligt att skapa det projicerade området av solid och ytmodell. Ny funktion för analys beräknar till exempel area, volym, omkrets och tyngdpunkt.

Skapa Feature från trådmodell

Tidigare har det ej varit möjligt att skapa feature direkt från en trådmodell. I vissa situationer som när man skapar automatiseringsrutiner är detta önskvärt. I EDGECAM 2018 R2 öppnas nu möjligheten att använda Workflow Strategier där en feature tidigare inte kunde skapas genom att omvandla till exempel linje och cirkelbåge till en solidfeature. Den feature som skapas kan redigeras med bibehållen associativ verktygsbana.

Fler förbättringar

John Buehler säger: "När man värderar enskilda förbättringar kan små förbättringar verka ha mindre betydelse. Men när de läggs ihop har deras summa en viktig inverkan på det dagliga användandet.

Alla uppdateringar här har gjorts på användares önskemål / feedback."

Ett bra exempel är de tre förbättringar som finns under "Inställningar" i EDGECAM 2018 R2. Användare har nu möjlighet att aktivera en verktygssats (Toolkit) använda den nya "Automatically Create Toolkit". De kan också använda de nya inställningarna för "Job / Toolkit Update" när de skapar NC-kod. Vidare hjälper "Technology warning" till så man undviker eventuellt felaktiga skärdata.

Ytterligare ett stöd är att kunna ange konstant skärhastighet (CSS) som förval på ett verktyg på så sätt behöver man inte ange detta varje gång verktyget väljs.

Max och min diameter kan nu anges för axiella spårstickverktyg vilket underlättar för alla som använder strategier. Ännu en nyhet finner vi inom gängning i svarv, där det nu är möjligt att gänga med valfritt verktyg.

Flera förbättringar i maskinsimulatorn

I de fall då programmering av en svarvoperation tvingar programmeraren att använda samma verktygsnummer till olika verktyg kan man nu använda funktionen, ”Replace Active Tool” vilket gör att EDGECAM maskinsimulator endast visar ett verktyg i verktygsbäraren. Prestanda vi simulering kan ökas genom att använda det nya kommandot ”Simply solid mill cutters”. När man använder komplexa verktygsmodeller omvandlar Edgecam modellen till en siluett, det gör simulering betydligt snabbare.

I version 2018 R2 introduceras inte mindre än 28 nya teknologi-databaser i trådgnistning. Inklusive Agie, Fanuc, Makino och Mitsubishi. Under maskinens simulerings skapas "starthålet" automatiskt – för att ta bort behovet att manuellt skapa hålet i ämnet. 

Edgecam Trådgnistning
ETUX 2018
#19