Vem har svar på alla frågor?
Nyspånat Del 1

Att driva ett företag är en viktig och svår uppgift. En viktig uppgift då hela vår välfärd är beroende av framgångsrika företag. Samtidigt en svår uppgift då mängden med uppgifter och frågeställningar att fatta beslut om i princip är oändlig.

Många beslut i ett modernt verkstadsföretag handlar om att välja teknik för att lösa de uppgifter man åtar sig. Minst lika viktigt men mer frekvent fattas beslut om hur vi människor ska agera för att på bästa sätt driva både lönsam och hållbar verksamhet. 

Vi i vårt lilla företag har identifierat en del frågor och svar men långt ifrån alla. För att öka vår och förhoppningsvis även andras insikt har vi samtalat med människor från verkstadsindustrin om frågor som de anser är viktiga för att svensk verkstadsindustri ska utvecklas och bli än mer konkurrenskraftig.

Vilka frågor söker ni svar på? Några av dem kan vi eller någon av de personer vi träffat ha svar på.

Med vänlig hälsning
Edge Technology AB

Kan de små detaljerna vara avgörande?