Först ut i Sverige
Mätning i EDEGCAM

På Industrilås AB (itoolconcepts) i Nässjö använder Mattias Lyckare EDGECAM till att programmera probe funktioner för att sätta ut nollpunkter, vinkla upp koordinatsystem och utföra verktygskompensering vid finbearbetning i maskinen. Detta har han även kompletterat med mätning med EDGECAM Inspection.

Mattias är först ut i Sverige att använda EDGECAM Inspection från Hexagon M.I. i sin verksamhet för att utföra kontrollmätning av en bearbetad detalj direkt i maskinen.

Resultatet presenteras sedan direkt på detaljen eller via ett protokoll i EDGECAM. Han vet då om detaljen är redo att plockas ut ur maskinen. 

På bild ifrån vänster:

Pierre Holmström (Edge Technology) tillsammans med Mattias Lyckare (iToolconcepts)

Maskin: DMG MORI DMC 1150v med Siemens 840D

Utan att mäta kan man inte veta. Här mäts den bearbetade detaljen innan den får lämna maskinen.

Mätresultatet från maskinen skickas tillbaka till EDGECAM och kan presenteras på flera olika sätt. På denna bild ser ni resultatet direkt på soliden i form av dialogrutor för respektive mätpunkt.

All probning och mätning bereds och simuleras i EDGECAM för en säker process.

EDGECAM Inspection in action

2018R2
Ny EDGECAM version